Neboplus maakt plannen voor een nieuwe locatie.
Neboplus maakt plannen voor een nieuwe locatie.

Kom naar de vervolgbijeenkomst in 2015!
…lees verder

De Pastorietuin: wonen met zorg
De Pastorietuin: wonen met zorg

25 comfortabele woningen voor senioren

Bij de Dorpskerk in Voorthuizen komen naar verwachting nieuwe zorgwoningen. Neboplus werkt aan de opening van een nieuwe locatie: ‘De Pastorietuin’. Dit centrum omvat 25 comfortabele woningen waar senioren verzorgd kunnen wonen. De ligging is uniek: vlak naast het dorpscentrum, omringd door een monumentale ‘bostuin’, aan het kerkplein en verbonden met 't Kerkheem. 

In 2014 is nagedacht over de zorg die gewenst is voor de bewoners van deze nieuwe woningen. In de periode najaar 2014 en voorjaar 2015 zijn de bouwplannen verder uitgewerkt. Belangstellenden denken volop mee in deze planvorming. Het is de bedoeling dat de vergunningaanvraag en behandeling in 2015 plaatsvindt. Dan kan einde 2015/begin 2016 worden gestart met de bouw. In 2017 moet het project  gerealiseerd zijn.